تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

طراحی و اجرای بستر شبکه های کامپیوتری و مراکز داده

  WIFI  طراحی و اجرای شبکه های بی سیم 

GPS ارائه خدمات ردیابی مولفه های در حرکت با استفاده از    

RFID- Barcodeارائه راهکارهای ردیابی و شناسائی و انتقال اطلاعات در حال حرکت با استفاده از تکنولوژیهای 

RFID- Barcode – HandHeldسیستم های مدیریت هوشمند مدیریت بنادر و انبار با استفاده از 

اتوماسیون سیتم زنجیره تامین

ارائه سیستمهای کنترل خط تولید و کنترل کیفیت

طراحی و اجرای سیستمهای مکان یابی لحظه ای RTLS جهت کنترل تردد متحرکها

ارائه سیتمهای دوربین مدار بسته