تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

شرکت دانش بنیان  رهياب رايانه گستر (سهامي خاص)  دارای رتبه یک از شورایعالی انفورماتیک در سال 1377 با هدف

اصلی ارائه خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ارائه راهکارهای مکانیزاسیون و هوشمند سازی بویژه

  .در حیطه بنادر و محیطهای صنعتی میباشد

      هم اکنون این شرکت با دراختیار داشتن بیش از 90 نفر نیروی متخصص و با تجربه در زمینه راهکارهای هوشمند ارتباطی توانایی انجام پروژه های مختلف را دارا میباشد