تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

مديريت شبکه هاي کامپيوتري

امروزه مبحث مديريت شبکه هاي کامپيوتري يکي از زيرساخت هاي سيستمهاي اطلاعاتي مي باشد. در اين راستا شرکت رهياب رايانه گستر با بهره گيري از توانمنديهاي خود مفتخر است سيستمهاي زير را ارائه نمايد: 1- سيستم هاي تست , آناليز و مانتيورينگ شبکه هاي کاميپوتري 2- سيستم کابل کشي ساختاريافته 3- مراکز داده 4-سيستم هاي مرکز تلفن

مديريت شبکه هاي کامپيوتري

امروزه مبحث مديريت شبکه هاي کامپيوتري يکي از زيرساخت هاي سيستمهاي اطلاعاتي مي باشد. در اين راستا شرکت رهياب رايانه گستر با بهره گيري از توانمنديهاي خود مفتخر است سيستمهاي زير را ارائه نمايد: 1- سيستم هاي تست , آناليز و مانتيورينگ شبکه هاي کاميپوتري 2- سيستم کابل کشي ساختاريافته 3- مراکز داده 4-سيستم هاي مرکز تلفن

رديابي و شناسايي محرکها

اين شركت با در اختيار داشتن تجربه و دانش فني در زمينه تكنولوژي انتقال اطلاعات امکان ارائه راهكارهاي اختصاصي به منظور رديابي و مديريت محرکها شامل انواع کشنده ها (کشتي-کانتينر -واگن-کاميون – اتومبيل) و افراد و ماشين آلات در سايت هاي مختلف جهت بالابردن بازده مجموعه را دارا مي باشد.

رديابي و شناسايي محرکها

اين شركت با در اختيار داشتن تجربه و دانش فني در زمينه تكنولوژي انتقال اطلاعات امکان ارائه راهكارهاي اختصاصي به منظور رديابي و مديريت محرکها شامل انواع کشنده ها (کشتي-کانتينر -واگن-کاميون – اتومبيل) و افراد و ماشين آلات در سايت هاي مختلف جهت بالابردن بازده مجموعه را دارا مي باشد.

جمع آوري و پردازش اطلاعات

اين شرکت با تمرکز بر راهکارهاي تکنولوژي انتقال اطلاعات اقدام به ارائه سيستمهاي جمع آوري و پردازش اطلاعات بر اساس تکنولوژيهاي WiFi,RFID,Barcode,RTLS نموده است .همچنين با برخورداري از نيروهاي متخصص و سخت افزارهاي مرتبط توانايي ارائه سيستمهاي فوق در اين شرکت وجود دارد

جمع آوري و پردازش اطلاعات

اين شرکت با تمرکز بر راهکارهاي تکنولوژي انتقال اطلاعات اقدام به ارائه سيستمهاي جمع آوري و پردازش اطلاعات بر اساس تکنولوژيهاي WiFi,RFID,Barcode,RTLS نموده است .همچنين با برخورداري از نيروهاي متخصص و سخت افزارهاي مرتبط توانايي ارائه سيستمهاي فوق در اين شرکت وجود دارد

شبکه هاي بي سيم کامپيوتري

شرکت رهياب رايانه گستر با برخورداري از نيروهاي متخصص و اخذ نمايندگي از معتبرترين توليدکنندگان تجهيزات شبکه بي سيم توانايي طراحي و پياده سازي انواع ارتباطات بي سيم بر پايه فرکانسهاي 2.4G و 5G و مايکرويو را دارا مي باشد

شبکه هاي بي سيم کامپيوتري

شرکت رهياب رايانه گستر با برخورداري از نيروهاي متخصص و اخذ نمايندگي از معتبرترين توليدکنندگان تجهيزات شبکه بي سيم توانايي طراحي و پياده سازي انواع ارتباطات بي سيم بر پايه فرکانسهاي 2.4G و 5G و مايکرويو را دارا مي باشد

زير ساخت شبکه فيبرنوريFTTx

شرکت رهياب رايانه گستر با بهره گيري از محصولات برتر در زمينه FTTx زيرساخت فيبرنوري شامل تجهيزات غيرفعال ( فيبرنوري و متعلقات )و فعال شبکه (GPON,OLT,ONU,MDU) و استفاده از کارشناسان متخصص خود آمادگي ارائه راهکارهاي فوق را دارد

زير ساخت شبکه فيبرنوريFTTx

شرکت رهياب رايانه گستر با بهره گيري از محصولات برتر در زمينه FTTx زيرساخت فيبرنوري شامل تجهيزات غيرفعال ( فيبرنوري و متعلقات )و فعال شبکه (GPON,OLT,ONU,MDU) و استفاده از کارشناسان متخصص خود آمادگي ارائه راهکارهاي فوق را دارد

راهکارهاي امنيتي

شرکت رهياب رايانه گستر بعنوان نماينده رسمي کسپرسکي در حوزه شبکه هاي سازماني آمادگي ارائه لايسنس هاي کسپرسکي بهمراه آموزش و پشتيباني را دارا ميباشد.

راهکارهاي امنيتي

شرکت رهياب رايانه گستر بعنوان نماينده رسمي کسپرسکي در حوزه شبکه هاي سازماني آمادگي ارائه لايسنس هاي کسپرسکي بهمراه آموزش و پشتيباني را دارا ميباشد.