نوار وظیفه اطلاعات

پاک کردن خطاها

80% کامل شد

ارسال یک مورد

65% کامل شد

پشتیبان گیری از سرور

95% کامل شد

طراحی مجدد برنامه وب

100% کامل شد

ورود به سیستم