تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

رديابي و شناسايي محرکها

اين شركت با در اختيار داشتن تجربه و دانش فني در زمينه تكنولوژي انتقال اطلاعات امکان ارائه راهكارهاي اختصاصي به منظور رديابي و مديريت محرکها شامل انواع کشنده ها (کشتي-کانتينر -واگن-کاميون – اتومبيل) و افراد و ماشين آلات در سايت هاي مختلف جهت بالابردن بازده مجموعه را دارا مي باشد.

کالاهای مرتبط :