تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

راهکارهاي امنيتي

شرکت رهياب رايانه گستر بعنوان نماينده رسمي کسپرسکي در حوزه شبکه هاي سازماني آمادگي ارائه لايسنس هاي کسپرسکي بهمراه آموزش و پشتيباني را دارا ميباشد.

کالاهای مرتبط :