تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

شبکه هاي بي سيم کامپيوتري

شرکت رهياب رايانه گستر با برخورداري از نيروهاي متخصص و اخذ نمايندگي از معتبرترين توليدکنندگان تجهيزات شبکه بي سيم توانايي طراحي و پياده سازي انواع ارتباطات بي سيم بر پايه فرکانسهاي 2.4G و 5G و مايکرويو را دارا مي باشد

کالاهای مرتبط :