تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

زير ساخت شبکه فيبرنوريFTTx

شرکت رهياب رايانه گستر با بهره گيري از محصولات برتر در زمينه FTTx زيرساخت فيبرنوري شامل تجهيزات غيرفعال ( فيبرنوري و متعلقات )و فعال شبکه (GPON,OLT,ONU,MDU) و استفاده از کارشناسان متخصص خود آمادگي ارائه راهکارهاي فوق را دارد

کالاهای مرتبط :